Gã chủ trọ bệnh hoạn quay trộm video nhạy cảm rồi bắt gái xinh địt nhau, nhiêu. Lớp này chiêu sinh đều tính nguyên năm chứ không tính theo tháng, theo tuần. hàng năm là 30 vạn nguyên … Thứ hai đi làm. anh thợ sửa ống nước mở ra cuộc họp đầu tiên, chủ đề của cuộc họp là kế hoạch thực hiện công tác thanh tra giáo dục, nhân viên phòng thanh tra giáo dục nhàn tản đã quen, nên cho rằng anh thợ sửa ống nước chẳng qua là quan mới đến, jav lập uy cho có mà thôi, vì thế lúc bắt đầu cũng không có quá để ý đến, nhưng khi anh thợ sửa ống nước nêu những vấn đề tồn đọng của ngành giáo dục tại đấy ném ra, tất cả mọi người trợn cả …