Mẹ kế nứng lồn giả vờ ốm để cậu con chăm sóc rồi địt, con trai thu dọn đống giấy tờ rồi chào mọi người về trước. Khi đi qua phòng mấy mẹ kế già hóng hớt, xvideos con trai riêng bị mấy mẹ kế trêu mẹ đi vắng cái chắc con trai con trai riêng về tranh thủ đi ăn tối bên ngoài đây. Khổ thân lâu ngày bị mẹ ra đây làm quản chặt quá mà. Các chị chỉ được cái nói chuẩn.. con trai riêng mỉm cười rồi phi ngay ra ngoài. Các mẹ kế ấy có biết đâu rằng con trai riêng về nhà là để ăn tối với chính mẹ mẹ của con trai chứ cần gì phải đi đâu ra ngoài. Về …