Phịch tập thể em cave ngon lồn đẹp Yuki Souma, giáo rị mọ nằm lên giường, mắt chao đảo vì những quầng hình ảnh xoay chong chóng, tuy vậy, em gái gọi cũng cố quệt vài chữ vào giấy để hắn đem đến nhờ em gái gọi bạn lớp bên cạnh trình cho hiệu trưởng xin nghỉ, Phim sex khong che hắn đỡ cho em gái gọi nằm hẳn hoi, kéo ngay ngắn lại vạt áo và lấy chăn đắp cho em gái gọi, xong hắn ba chân bốn cẳng chạy đi mất, một loáng đã nghe léo xéo về đến nhà, người hắn chưa lộ hẳn thì tiếng đã oang oang: xong rồi, trường đã tạm cử người thay em gái gọi, cháu cũng mua lá xông về đây, em gái gọi nằm nghỉ, để cháu đun ngay, và hắn hì hục làm ở bếp, mùi lá xông dần dần bay ngào ngạt, lá hương nhu, lá tía tô và linh tinh nhiều thứ khác, em gái gọi tuy mệt mỏi, mắt không nhướn lên được mà ngửi thỉnh thoảng mùi nồng nồng của lá xông…